Dom z płaskim dachem – dlaczego nie?

Domy z płaskim dachem kojarzą się z architekturą nowoczesną, nawiązującą do estetyki modernizmu. Właśnie ten styl podkreślał walory minimalizmu, zachęcał do wybierania rozwiązań jak najprostszych. Mimo że krajobraz polskich wsi i przedmieść wciąż zdominowany jest przez domy pokryte dachem spadzistym, rozwiązanie alternatywne – zwieńczenie domu stropodachem cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Inwestorów. Rozważenie projekt domu parterowego z płaskim dachem warte jest nie tylko przez wzgląd na minimalistyczną estetykę, ale również na jego walory praktyczne i ekonomiczne.

Projekt domu Zx103

Projekt domu Zx103

Płaski dach a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Polski krajobraz, jak już wspomniano powyżej, zdominowany jest przez budynki pokryte dachem spadzistym. Wynika to z wielu wieków tradycji budowlanej i z pewnego rodzaju przyzwyczajenia polskiego społeczeństwa do modelowej estetyki domu jednorodzinnego. By zachować jednorodność architektoniczną polskich wsi i przedmieść, istnieją administracyjne regulacje dotyczące podstawowych parametrów wznoszonych budynków – ich wysokości, linii zabudowy czy też rodzaju dachu. Dokumentem, w którym znaleźć można tego typu restrykcje jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu, gdzie położona jest działka, na której Inwestor chce postawić dom. Jeśli w dokumencie zaznaczone będzie, że wznoszony budynek musi być zwieńczony spadzistym dachem, będzie należało dostosować się do tego rodzaju rozporządzenia. W przypadku braku MPZT dla danego obszaru, Inwestor będzie musiał złożyć w starostwie powiatowym wniosek o ustalenie warunków zabudowy. We wniosku należy podać podstawowe parametry planowanego budynku (w tym rodzaj dachu) oraz jego położenie na działce budowlanej. Organ administracji zadecyduje w tym przypadku o możliwości zwieńczenia budynku dachem płaskim. Jeśli w sąsiedztwie znajdują się tego rodzaju budynki, można się spodziewać, że decyzja będzie pozytywna. To samo w przypadku, gdy w pobliżu nie ma budynków które ograniczałyby swobodę architektoniczną budynku planowanego przez Inwestora.

Projekt domu Zx105

Projekt domu Zx105

Walory budynku z płaskim dachem

Jak już zostało wspomniane powyżej, decyzje o budowie domu z płaskim dachem to postawienie na nowoczesność i prostotę. W zależności od kompozycji budynku, może on jednak mimo wszystko wciąż prezentować się bardzo interesująco. Jego architekturę można urozmaicić wykuszami, loggiami, przeszkleniami elewacji czy zastosowaniem na jej fragmentach drewna. Tego typu budynek może stać się wizytówką elegancji i minimalizmu zarazem.

Warto wspomnieć również o walorach praktycznych budynków z płaskim dachem. Po pierwsze piętro takiego budynku nie będzie ograniczone skosami dachu. W przypadku domu o dachu spadzistym powierzchnia użytkowa poddasza jest znacznie zmniejszona w stosunku do jego obrysu. Ponadto zdecydowanie trudniej jest ją urządzić – należy dobierać i rozmieszczać meble i sprzęty z uwzględnieniem pochyłości w pomieszczeniu, często rezygnując przy tym z rozwiązań standardowych. Kolejną praktyczną zaletą domu z płaskim dachem jest jego mniejszy koszt w porównaniu z domem pokrytym dachem spadzistym o skomplikowanej geometrii, w którym to przypadku zarówno koszt więźby dachowej, jak i koszt samego pokrycia dachowego będzie znaczny. Również zużycie energii w domu z płaskim dachem będzie znacznie niższe niż w przypadku budynku pokrytego dachem wielopołaciowym. Z zasady im mniej skomplikowana bryła budynku tym mniejsze straty energii na ogrzewanie, gdyż mniejsza jest powierzchnia przenikania ciepła do zewnątrz. Im lepiej budynek trzyma ciepło, tym mniejsze koszty poniesie Inwestor w celu ogrzania go.

Projekt domu Zx69

Projekt domu Zx69

Budynek z płaskim dachem to rozwiązanie odznaczające się dużą prostotą i praktycznością. Jeśli tylko na działce posiadanej przez Inwestora nie ma żadnych ograniczeń administracyjnych dotyczących formy zwieńczenia budynku, jest to na pewno opcja warta rozważenia. Budynek tego typu będzie się świetnie prezentował, a jego użytkownicy będą cieszyć się przestronnością oraz oszczędnościami, zarówno przy budowie, jak w i trakcie eksploatacji domu.